خط تولید سنگ صنعتی فقط با 25 میلیون

خط تولید سنگ صنعتی فقط با 25 میلیون

شرکت نگین سنگ

4 روز پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در زاهدان

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در زاهدان

تاکسی ماکسیم

1 ماه پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار در منزل - بسته بندی در منزل

جویای کار در منزل - بسته بندی در منزل

خانم رون

10 ماه پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار در منزل - بسته بندی در منزل

جویای کار در منزل - بسته بندی در منزل

فاطمه عثمانی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

آماده به همکاری

آماده به همکاری

حامدزرگر

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

آماده به کار فروشندگی و منشی گری

آماده به کار فروشندگی و منشی گری

خانم جدگال

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار آقا 30 ساله در زاهدان

جویای کار آقا 30 ساله در زاهدان

**

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار لیسانس مکانیک

جویای کار لیسانس مکانیک

مصطفی مریمی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

قند شکسته یزد

قند شکسته یزد

سید ایمن بدری

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام در زاهدان

استخدام در زاهدان

صالح

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

اعطا نمایندگی فروش بیمه های زندگی و سرمایه گذاری

اعطا نمایندگی فروش بیمه های زندگی و سرمایه گذاری

نمایندگی بیمه های زندگی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

بیمه زندگی پارسیان

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

هر روز 30 تا 500 هزار تومان در آمد داشته باشید.

هر روز 30 تا 500 هزار تومان در آمد داشته باشید.

بیمه

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

بیمه پارسیان

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

دنبال کار

دنبال کار

حمید افرازه

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

روزانه 3 ساعت کار ماهیانه 1 میلیون تومان درآمد

روزانه 3 ساعت کار ماهیانه 1 میلیون تومان درآمد

soleimani

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

کار در منزل - کار بافتنی

کار در منزل - کار بافتنی

N@$¡m

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار در منزل - بسته بندی در منزل

جویای کار در منزل - بسته بندی در منزل

H Negati

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار کشاورزی به عنوان مهندس ناظر

جویای کار کشاورزی به عنوان مهندس ناظر

عادل

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار رانندگی ، دارای گواهینامه پایه دو

جویای کار رانندگی ، دارای گواهینامه پایه دو

moamery

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

آماده به کار کارگری

آماده به کار کارگری

سایه غم

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

آماده به کار سرایداری

آماده به کار سرایداری

Ll

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار رانندگی

جویای کار رانندگی

عادل

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار تدریس درمدارس کنارک

جویای کار تدریس درمدارس کنارک

گلوی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

آماده به کار سکه دوزی روی آینه با نخ و سوزن

آماده به کار سکه دوزی روی آینه با نخ و سوزن

Ll

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار در زمینه شیمی ، منشی ، فروشندگی

جویای کار در زمینه شیمی ، منشی ، فروشندگی

Fariba

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار نیمه وقت یا تمام وقت

جویای کار نیمه وقت یا تمام وقت

الناز جمشیدزهی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام مدیر فروش بیمه های زندگی در زاهدان و استان

استخدام مدیر فروش بیمه های زندگی در زاهدان و استان

بیمه زندگی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

بازاریاب تجهیزات معماری داخلی و خارجی ساختمان

بازاریاب تجهیزات معماری داخلی و خارجی ساختمان

حشمت نژاد

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام بازاریاب در شرکت پخش لبنی گرینه

استخدام بازاریاب در شرکت پخش لبنی گرینه

mohsen

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار بازرگانی با حقوق خوب

جویای کار بازرگانی با حقوق خوب

عادل

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

همکار غیر حضوری با حداقل یک میلیون تومان کارمزد

همکار غیر حضوری با حداقل یک میلیون تومان کارمزد

حمیدرضا سلیمانی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

فaرHادツ

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار جوشکاری ، دارای مدرک بین المللی

جویای کار جوشکاری ، دارای مدرک بین المللی

مسعود حجازی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

نیازمند سرویس کار دستگاه کپی ریکو

نیازمند سرویس کار دستگاه کپی ریکو

حسین سلیمی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

پرستار جویای کار

پرستار جویای کار

مهرداد ظفرشفیع

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جابجایی پرستار

جابجایی پرستار

سالار

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

کارشناس بیهوشی

کارشناس بیهوشی

عباسپور

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

استخدام مهندس

استخدام مهندس

مرتضی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان

جویای کار خیلی ضروری

جویای کار خیلی ضروری

الیاس پور محمدی

1 سال پیش

سیستان و بلوچستان