تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای spss-لیزرل-lis

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای spss-لیزرل-lis

محمد رضا حشمتی

17 ساعت پیش

تهران

تحلیل آماری با لیزرل در رشته های مختلف

تحلیل آماری با لیزرل در رشته های مختلف

محمد رضا حشمتی

17 ساعت پیش

تهران

تحلیل آماری با نرم افزار های آماری Spss-lisrel -amos-pls

تحلیل آماری با نرم افزار های آماری Spss-lisrel -amos-pls

محمد رضا حشمتی

18 ساعت پیش

تهران

تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه های دانشجویی

تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه های دانشجویی

محمد رضا حشمتی

18 ساعت پیش

تهران

•انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم .

•انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم .

محمد رضا حشمتی

18 ساعت پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار AMOS

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار AMOS

محمد رضا حشمتی

18 ساعت پیش

تهران

ارائه مشاوره و تحلیل تخصصی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

ارائه مشاوره و تحلیل تخصصی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

محمد رضا حشمتی

20 ساعت پیش

تهران

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه

محمد رضا حشمتی

20 ساعت پیش

تهران

تحلیل داده های آماری پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی ،مشاوره وعلوم تربیتی

تحلیل داده های آماری پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی ،مشاوره وعلوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

22 ساعت پیش

تهران

- انجام سمینار و پروژه های کلیه مقاطع و رشته ها

- انجام سمینار و پروژه های کلیه مقاطع و رشته ها

محمد رضا حشمتی

22 ساعت پیش

تهران

آمار و روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی

آمار و روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت تکنولوژی در گرایش های انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، استراتژی توسعه صنعتی

انجام پروپوزال مدیریت تکنولوژی در گرایش های انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، استراتژی توسعه صنعتی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت دولتی در گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت رفتار ...

انجام پروپوزال مدیریت دولتی در گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت رفتار ...

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات در گرایش های مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، کسب و ...

انجام پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات در گرایش های مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، کسب و ...

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

مشاوره آماری و روش تحقیق ؛(ارائه فصل سوم ، روش شناسی

مشاوره آماری و روش تحقیق ؛(ارائه فصل سوم ، روش شناسی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام پایان نامه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

انجام پایان نامه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی آموزش پیش دبستانی و دبستانی

انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی آموزش پیش دبستانی و دبستانی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

انجام فصل یک تا پنج پایان نامه

انجام فصل یک تا پنج پایان نامه

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت دولتی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت دولتی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

تحلیل آماری با spss برای پایان نامه رشته سنجش و اندازه گیری

تحلیل آماری با spss برای پایان نامه رشته سنجش و اندازه گیری

محمد رضا حشمتی

1 روز پیش

تهران

استخراج مقاله از پایان نامه علوم انسانی

استخراج مقاله از پایان نامه علوم انسانی

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه های مدیریت

مشاوره تخصصی پایان نامه های مدیریت

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

انجام پرپوزال رشته های روان شناسی -علوم تربیتی -مدیریت -علوم اجتماعی

انجام پرپوزال رشته های روان شناسی -علوم تربیتی -مدیریت -علوم اجتماعی

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی علوم تربیتی

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی علوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

مشاوره در تهیه و تنظیم پایان نامه و مقاله

مشاوره در تهیه و تنظیم پایان نامه و مقاله

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

ورود داده های پرسشنامه

ورود داده های پرسشنامه

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

لیزرل - SPSS - Lisrel

لیزرل - SPSS - Lisrel

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

پروژه تحلیل مشاوره آماری پایان نامه

پروژه تحلیل مشاوره آماری پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و اطلاعات

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و اطلاعات

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

انجام پورپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد MBA

انجام پورپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد MBA

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه (کلیه رشته ها

مشاوره تخصصی پایان نامه (کلیه رشته ها

محمد رضا حشمتی

2 روز پیش

تهران

آماده همکاری

آماده همکاری

حسن جولائی

3 روز پیش

خراسان رضوی

انجام تجزیه و تحلیل تخصصی

انجام تجزیه و تحلیل تخصصی

اوج دانش

3 روز پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

محمد رضا حشمتی

4 روز پیش

تهران

تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

محمد رضا حشمتی

4 روز پیش

تهران