راه اندازی خط تولید مکانیزه سنگ آنتیک و صنعتی نانو

راه اندازی خط تولید مکانیزه سنگ آنتیک و صنعتی نانو

نگین سنگ

3 ساعت پیش

بوشهر

کامپوزیت کار ، مجری نمای کامپوزیت جایگاه

کامپوزیت کار ، مجری نمای کامپوزیت جایگاه

مصطفایی

3 روز پیش

اصفهان

مشاوره و اجرای طراحی و تست مدل برای رساله های دکتری رشته های مدیریت

مشاوره و اجرای طراحی و تست مدل برای رساله های دکتری رشته های مدیریت

محمد رضا حشمتی

4 روز پیش

تهران

انجام پایان نامه و تحلیل های آماری با استفاده از تکنیک ها

انجام پایان نامه و تحلیل های آماری با استفاده از تکنیک ها

محمد رضا حشمتی

4 روز پیش

تهران

آموزش انواع نرم افزارهای آماری و تحلیلی داده های

آموزش انواع نرم افزارهای آماری و تحلیلی داده های

محمد رضا حشمتی

4 روز پیش

تهران

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی پروژه آمار

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی پروژه آمار

محمد رضا حشمتی

1 هفته پیش

تهران

آسفالت کاری درکرج

آسفالت کاری درکرج

افشین

1 هفته پیش

تهران

انجام پروژه اسکیس راندو پلان

انجام پروژه اسکیس راندو پلان

اوج دانش

1 هفته پیش

تهران

اماده کار کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی و مترجم تهران

اماده کار کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی و مترجم تهران

البرزی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با spss برای پایان نامه رشته سنجش و اندازه گیری

تحلیل آماری با spss برای پایان نامه رشته سنجش و اندازه گیری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل

آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

پروژه تحلیل مشاوره آماری پایان نامه

پروژه تحلیل مشاوره آماری پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله ...

اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تدریس آمار دانشگاهی و آموزش نرم‌افزار spss

تدریس آمار دانشگاهی و آموزش نرم‌افزار spss

محمد رضا حشمتی

3 هفته پیش

تهران

آمار و روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی

آمار و روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

3 هفته پیش

تهران

- انجام سمینار و پروژه های کلیه مقاطع و رشته ها

- انجام سمینار و پروژه های کلیه مقاطع و رشته ها

محمد رضا حشمتی

3 هفته پیش

تهران

جواز سفره خانه سنتی ایثارگری

جواز سفره خانه سنتی ایثارگری

محمد جواد علیزاده

1 ماه پیش

تهران

تهیه و اجرای تراشه آسفالت

تهیه و اجرای تراشه آسفالت

کیانی

1 ماه پیش

تهران

آسفالت کاری ومحوطه سازی

آسفالت کاری ومحوطه سازی

کیانی

1 ماه پیش

تهران

انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویی

انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویی

محمد رضا حشمتی

1 ماه پیش

تهران

تحلیل داده های آماری پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی ،مشاوره وعلوم تربیتی

تحلیل داده های آماری پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی ،مشاوره وعلوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

1 ماه پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه های مدیریت

مشاوره تخصصی پایان نامه های مدیریت

محمد رضا حشمتی

1 ماه پیش

تهران

انجام پرپوزال رشته های روان شناسی -علوم تربیتی -مدیریت -علوم اجتماعی

انجام پرپوزال رشته های روان شناسی -علوم تربیتی -مدیریت -علوم اجتماعی

محمد رضا حشمتی

1 ماه پیش

تهران

تحلیل داده های آماری با استفاده از spss,lisrel,...

تحلیل داده های آماری با استفاده از spss,lisrel,...

محمد رضا حشمتی

2 ماه پیش

تهران

انجام کلیه امور نقشه برداری در ملارد وصفادشت

انجام کلیه امور نقشه برداری در ملارد وصفادشت

مهرداد اینانلو

2 ماه پیش

تهران

انجام کلیه امور نقشه برداری

انجام کلیه امور نقشه برداری

مهرداد اینانلو

2 ماه پیش

تهران

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss

محمد رضا حشمتی

2 ماه پیش

تهران

مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisre

مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisre

محمد رضا حشمتی

2 ماه پیش

تهران

انجام پایان نامه علوم تربیتی سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش

انجام پایان نامه علوم تربیتی سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش

محمد رضا حشمتی

3 ماه پیش

تهران

تهیه نقشه اداره بهداشت 1/200 برای صنایع

تهیه نقشه اداره بهداشت 1/200 برای صنایع

مهندس کریمی

4 ماه پیش

تهران

نقشه برداری سیمیندشت-گچه-محمودآباد-حصاربن-موین-کبوتر دره و...

نقشه برداری سیمیندشت-گچه-محمودآباد-حصاربن-موین-کبوتر دره و...

مهندس کریمی

4 ماه پیش

تهران

جوشکاری سیار

جوشکاری سیار

بوربوری

4 ماه پیش

سمنان

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

محمد رضا حشمتی

4 ماه پیش

تهران

اجرای آزمون ها و تحلیل های آماری با spss مشاوره آماری پایان نامه کارشناسی ارشد

اجرای آزمون ها و تحلیل های آماری با spss مشاوره آماری پایان نامه کارشناسی ارشد

محمد رضا حشمتی

4 ماه پیش

تهران

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پروژه یا طرح

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پروژه یا طرح

محمد رضا حشمتی

4 ماه پیش

تهران

انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

محمد رضا حشمتی

5 ماه پیش

تهران

انجام پایان نامه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

انجام پایان نامه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

محمد رضا حشمتی

5 ماه پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت دولتی در گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت رفتار ...

انجام پروپوزال مدیریت دولتی در گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت رفتار ...

محمد رضا حشمتی

5 ماه پیش

تهران