کار گروه ترجمه های دانشجویی و دانشگاهی

کار گروه ترجمه های دانشجویی و دانشگاهی

قاسم یوسفی

16 ساعت پیش

همدان

ترجمه رسام

ترجمه رسام

قاسم یوسفی

16 ساعت پیش

تهران

خدمات ترجمه و تایپ آوا

خدمات ترجمه و تایپ آوا

م- رحیمی

19 ساعت پیش

تهران

ترجمه و تایپ آوا

ترجمه و تایپ آوا

رحیمی

19 ساعت پیش

تهران

ترجمه متون

ترجمه متون

مهدی احمدی

1 روز پیش

تهران

موسسه ترجمه رسام

موسسه ترجمه رسام

قاسم یوسفی

1 روز پیش

البرز

ترجمه بسیار حرفه ای و فوق تخصصی

ترجمه بسیار حرفه ای و فوق تخصصی

قاسم یوسفی

1 روز پیش

خوزستان

کارگروه ترجمه های تخصصی

کارگروه ترجمه های تخصصی

قاسم یوسفی

1 روز پیش

البرز

دفتر ترجمه تخصصی رسام

دفتر ترجمه تخصصی رسام

قاسم یوسفی

1 روز پیش

تهران

دفتر ترجمه رسام

دفتر ترجمه رسام

قاسم یوسفی

1 روز پیش

تهران

ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی، ترجمه آی اس آی

ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی، ترجمه آی اس آی

قاسم یوسفی

1 روز پیش

تهران

مترجم زبان آلمانی

مترجم زبان آلمانی

آراسته اطهری

5 روز پیش

تهران

ترجمه فارسی به عربی

ترجمه فارسی به عربی

اوج دانش

1 هفته پیش

تهران

ترجمه انگلیسی

ترجمه انگلیسی

کاوه عطاریان

4 هفته پیش

تهران

ویراستاری

ویراستاری

کلینیک ارتباطات

1 ماه پیش

تهران

مترجم چینی در چین

مترجم چینی در چین

حسین جاوید

2 ماه پیش

تهران

ترجمه مکاتبات بازرگانی آنلاین مترجم مکاتبات بازرگانی توسط مترجم مسلط به امور بازرگانی در تهران

ترجمه مکاتبات بازرگانی آنلاین مترجم مکاتبات بازرگانی توسط مترجم مسلط به امور بازرگانی در تهران

البرزی

2 ماه پیش

تهران

مترجم همزمان

مترجم همزمان

البرزی

2 ماه پیش

تهران

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

فرهاد انواری

2 ماه پیش

آذربایجان شرقی

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

فرهاد انواری

2 ماه پیش

آذربایجان شرقی

انجام نگارش پایان نامه پروپوزال مقاله ارشد دکتری

انجام نگارش پایان نامه پروپوزال مقاله ارشد دکتری

دکتر شادی

4 ماه پیش

تهران

دارالترجمه فوری

دارالترجمه فوری

دارالترجمه رسمی الیزه

4 ماه پیش

تهران

ترجمه متون ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی

ترجمه متون ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی

البرزی

5 ماه پیش

آذربایجان شرقی

دارالترجمه ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله دانشجویی با قیمت مناسب

دارالترجمه ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله دانشجویی با قیمت مناسب

البرزی

5 ماه پیش

تهران

دارالترجمه ترجمه متون عربی در مرکز ترجمه عربی توسط مترجم زبان عربی

دارالترجمه ترجمه متون عربی در مرکز ترجمه عربی توسط مترجم زبان عربی

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه متون تخصصی پزشکی ، روانپزشکی ، روانشناسی

ترجمه متون تخصصی پزشکی ، روانپزشکی ، روانشناسی

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه متون تخصّصی

ترجمه متون تخصّصی

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه متون فرانسه در دارالترجمه زبان فرانسه

ترجمه متون فرانسه در دارالترجمه زبان فرانسه

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه تخصصی حسابداری

ترجمه تخصصی حسابداری

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه تخصصی زیست شناسی

ترجمه تخصصی زیست شناسی

البرزی

5 ماه پیش

تهران

ترجمه کتاب، مقاله و پایان نامه

ترجمه کتاب، مقاله و پایان نامه

صابر

5 ماه پیش

تهران

ترجمه متون روسی در دارالترجمه روسی تهران

ترجمه متون روسی در دارالترجمه روسی تهران

البرزی

6 ماه پیش

فارس

ترجمه متون تخصصی حقوق

ترجمه متون تخصصی حقوق

البرزی

6 ماه پیش

تهران

دارالترجمه زبان المانی مرکز ترجمه متون تخصصی المانی

دارالترجمه زبان المانی مرکز ترجمه متون تخصصی المانی

آقای البرزی

6 ماه پیش

تهران

ترجمه متون فارسی به عربی و عربی به فارسی

ترجمه متون فارسی به عربی و عربی به فارسی

م.زارع . پاک سرشت

6 ماه پیش

تهران

ترجمه متون فوق تخصصی

ترجمه متون فوق تخصصی

ایثار

7 ماه پیش

تهران

ترجمه و آموزش ترجمه انگلیسی

ترجمه و آموزش ترجمه انگلیسی

ایثار

7 ماه پیش

کرمانشاه

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی

varasteh

7 ماه پیش

تهران

ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه تخصصی کتاب

ایثار

7 ماه پیش

کرمانشاه