• اسگو
  • اسگو

آگهی های گروه بازار کار و زیر گروه آماده به کار صفحه 1

نصب کابینت و دکوراسیون و کمد دیواری

1 روز پیش
نصب کابینت و دکوراسیون و کمد دیواری
farhadi
نصب کابینت و دکوراسیون و کمد دیواری نصب هر نوع کابینت- کمد-دکوراسیون- توسط نصاب های ماهر- دارای ابزار کامل انجام کار تهران و شهرستان ها ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09195046012
ادامه مطلب

لیزرل - SPSS - Lisrel

2 روز پیش
لیزرل - SPSS - Lisrel
محمد رضا حشمتی
نجام تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزارهای لیزرل ( lisrel ) و اس پی اس اس ( SPSS ) شامل بررسی و تشریح مدل و فرضیات توسط متخصصان ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

2 روز پیش
انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی
محمد رضا حشمتی
طراحی و تحلیل طرحها و پژوهش های آماری در رشته های مختلف انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تحلیل و تفسیر کامل نتایج با استفاده ازنرم ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی

2 روز پیش
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی

2 روز پیش
مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی
محمد رضا حشمتی
مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی ، مشاوره و آموزش و انجام کلیه پروژه های درسی رشته مهندسی صنایع (کیفیت ، تولید ، ریسک ، ....) و مدیریت (مدیریت تولید و پژوهش عملیاتی و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار spss

3 روز پیش
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار spss
محمد رضا حشمتی
انجام تحلیل آماری. رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test) آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test) آزمون میانگین زوجی (Paired- ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مدلیابی معادلات ساختاری - لیزرل

3 روز پیش
مدلیابی معادلات ساختاری - لیزرل
محمد رضا حشمتی
مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل (Lisrel) و آموس (AMOS) برای پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد هم چنین مقاله های فارسی و انگلیسی تحلیل عامل تاییدی (CFA) ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت آموزشی

3 روز پیش
تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت آموزشی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss-Amos-Lisrel-smartpls

3 روز پیش
تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss-Amos-Lisrel-smartpls
محمد رضا حشمتی
تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss-Amos-Lisrel-smartpls مدلسازی معادلات ساختاری انجام آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک توسط فارق التحصیلان رشته آمار بعد از تکمیل کار و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی

3 روز پیش
مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی
محمد رضا حشمتی
مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریت بازاریابی ، مدیریت emba ، مدیریت صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات بازارایابی)

3 روز پیش
مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات بازارایابی)
محمد رضا حشمتی
مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisre

3 روز پیش
مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisre
محمد رضا حشمتی
تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایاننامههای دانشجویی توسط نرم افزار SPSSو SAS مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس(Amos) و لیزرل (Lisrel) نرمالسازی چند متغیره ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

لیزرل و اس پی اس اس

3 روز پیش
لیزرل و اس پی اس اس
محمد رضا حشمتی
انجام پایان نامه ها ، پروژه ها و مقالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی و ... ) با استفاده از نرم افزار های Lisrel و SPSS انجام پایان نامه به صورت کلی ، جزئی و آماری ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش خانواده)

3 روز پیش
تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش خانواده)
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی

3 روز پیش
مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی
محمد رضا حشمتی
مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تدوین فصل سوم و چهارم و پنجم پایان نامه های دانشگاهی

3 روز پیش
تدوین فصل سوم و چهارم و پنجم پایان نامه های دانشگاهی
محمد رضا حشمتی
تدوین فصل سوم و چهارم و پنجم پایان نامه های دانشگاهی ( روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش های نمونه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محاسبه روایی و پایایی ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام فصل 4 پایان نامه

3 روز پیش
انجام فصل 4 پایان نامه
محمد رضا حشمتی
تهیه فصول 3و4و5 پایان نامه در اسرع وقت. انجام فصل 4 پایان نامه انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تحلیل و تفسیر کامل نتایج با استفاده ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

پرسشنامه روانشناسی،مشاوره پایان نامه و پروپوزال

3 روز پیش
پرسشنامه روانشناسی،مشاوره پایان نامه و پروپوزال
محمد رضا حشمتی
انجام کار به صورت تضمینی تحلیل آماری با نرم افزار های spss, lisrel, amos, eviews, stata انجام تجزیه و تحلیل آماری به صورت کامل با خروجی WORD (فصل سوم ، چهارم و پنجم پایان نامه) ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری

3 روز پیش
انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری
محمد رضا حشمتی
رائه مشاوره پایان نامه رایگان در زمنیه انتخاب موضوع * ارائه عنوان به همراه مقاله بیس لاتین 2014 تا 2016 * نگارش پروپوزال * تحلیل آماری به کمک نرم افزاری SPSS و Lisrel * تهیه ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

3 روز پیش
تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه روانشناسی ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با LISREL در رشته پزشکی

3 روز پیش
تحلیل آماری با LISREL در رشته پزشکی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با LISREL در رشته ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل پرسشنامه پایان نامه تدریس آمار و spss

3 روز پیش
تحلیل پرسشنامه پایان نامه تدریس آمار و spss
محمد رضا حشمتی
 انجام کلیه روشهای توصیفی آماری، محاسبه آماره‌های توصیفی و رسم انواع نمودارهای توصیفی،  طراحی پرسشنامه و انجام کلیه تجزیه و تحلیل های پرسشنامه‌ای،  انجام کلیه روشهای ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی

3 روز پیش
انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی
محمد رضا حشمتی
انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پروژه یا طرح

3 روز پیش
انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پروژه یا طرح
محمد رضا حشمتی
مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی و مشاوره در تهیه پروپوزال جستجو های اینترنتی مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای پرسشنامه آماده سازی جلسات دفاع از پایان نامه مشاوره ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ارشد

3 روز پیش
حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ارشد
محمد رضا حشمتی
حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, amos, eviews و...

3 روز پیش
انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, amos, eviews و...
محمد رضا حشمتی
انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, amos, eviews ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی

3 روز پیش
انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی
محمد رضا حشمتی
انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت دولتی

3 روز پیش
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت دولتی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل و خارج از کشور

3 روز پیش
مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل و خارج از کشور
محمد رضا حشمتی
مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل و خارج از کشور مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و lisrel لیزرل ، Amos و PLS

4 روز پیش
تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و lisrel لیزرل ، Amos و PLS
محمد رضا حشمتی
انجام تحلیل های آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS و لیزرل Lisrel ، Smart PLS و ایموس Amos -موضوعات پایان نامه و پژوهشی رشته های علوم انسانی و مدیریت -با قیمت توافقی و پایین ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

آگهی‌های ویژه : بازار کار