دستگاه فارادیک دو کانال برای لاغری و فیزیوتراپی خانگی

4 هفته پیش

نام پاینده

تلفن 05138839201 - 05138388116 - 09159150721

موقعیت خراسان رضوی

آدرس مشهد،بلوار پیروزی،مجتمع ارم،شرکت شتاب الکترونیک

قیمت تماس حاصل فرمایید

ﻓﺎﺭﺍﺩﻳﮏ ﺑﺎ ﺩﻭ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺪ(ﭘﻠﻴﺖ) 145 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻏﺮﯼ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ فارادیک 2 کانال ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ(ﺩﺍﺭﺍﯼ 33ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻓﺎﺭﺍﺩﻳﮏ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ 2ﻭ4ﻭ5ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺑﺎ2ﺳﺎﻝ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﻭ 10ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ 2ﻭ4ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺒﮏ ﻭﮐﻢ ﺣﺠﻢ (ابعاد16 سانت طول،13سانت عرض و 6سانت ارتفاع)ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻦ ﻭﺟﻨﺲ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﺳﺖ.ﻣﺰﻳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﺮﺩ ﺍﺯminﺗﺎ maxﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺷﺨﺺ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺍﺯﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻗﻴﻣﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺎﺭﺍﺩﻳﮏ دو کانال ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ،ﺑﻠﻮﺍﺭﭘﻴﺮﻭﺯﯼ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺭﻡ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.05138839201ﻭ 05138388116ﻭ09159150721ﻭﺗﻠﻔﮑﺲ 05138839201
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ: sanny.blogfa.com
امنیت

پیام پلیس فتا
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

امنیت

پیام سایت اسگو
درج آگهی در سایت اسگو رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد.
با توجه به تعداد زیاد آگهی در اسگو ، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.

آگهی‌های مشابه