• اسگو
  • اسگو

مدرن پارت

10 ماه پیش
مدرن پارت
مــــــدرن پــــــارت
02133543104
تهران
شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
تهیه و توزیع قطعات اصلی ماکسیما تیانا مورانو
Mehdi Eghtedar, [02.09.16 15:10]
کمک جلو ماکسیما اصلی
کمک جلو ماکسیما KYB
خطر روی صندوق ماکسیما اصلی
خطر روی صندوق ماکسیما چینی
خطر روی گلگیر ماکسیما اصلی
خطر روی گلگیر ماکسیما چینی
درب صندوق ماکسیما اصلی
گلگیر جلو چپ ماکسیما اصلی
گلگیر جلو راست ماکسیما اصلی
گلگیر جلو چپ ماکسیما تایوان
گلگیر جلو راست ماکسیما تایوان
قاب پلاک عقب ماکسیما اصلی
سپر عقب ماکسیما اصلی
سپر عقب ماکسیما تایوان
سپر عقب ماکسیما چینی
زه روی سپر عقب ماکسیما ترک
زه لبه صندوق ماکسیما اصلی
درب باک ماکسیما اصلی
گلگیر عقب راست ماکسیما اصلی
گلگیر عقب چپ ماکسیما اصلی
قالپاق داخل رینگ ماکسیما اصلی
قالپاق داخل رینگ ماکسیما طرح
درب عقب راست ماکسیما اصلی
درب عقب راست ماکسیما متفرقه
درب عقب چپ ماکسیما اصلی
درب عقب چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب عقب چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب عقب چپ ماکسیما اصلی
زه روی درب عقب راست ماکسیما متفرقه
زه روی درب عقب راست ماکسیما اصلی
رکاب چپ ماکسیما اصلی
رکاب چپ ماکسیما متفرقه
رکاب راست ماکسیما اصلی
رکاب راست ماکسیما متفرقه
درب جلو راست ماکسیما اصلی
درب جلو راست ماکسیما متفرقه
درب جلو چپ ماکسیما اصلی
درب جلو چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب جلو چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب جلو چپ ماکسیما اصلی
زه روی درب جلو راست ماکسیما متفرقه
زه روی درب جلو راست ماکسیما اصلی
درب موتور ماکسیما اصلی
درب موتور ماکسیما متفرقه
تبغه برف پاک کن ماکسیما اصلی
تیغه برف پاک کن ماکسیما متفرقه
گلگیر جلو راست ماکسیما اصلی
گلگیر جلو راست ماکسیما متفرقه
گلگیر جلو چپ ماکسیما اصلی
گلگیر جلو چپ ماکسیما متفرقه
راهنما روی گلگیر جلو راست ماکسیما طرح
راهنما روی گلگیر جلو چپ ماکسیما طرح
آیینه سمت راست ماکسیما اصلی کامل
آیینه سمت راست ماکسیما چینی کامل
آیینه سمت چپ ماکسیما اصلی کامل
آیینه سمت چپ ماکسیما چینی کامل
قاب آیینه سمت راست ماکسیما طرح
قاب آیینه سمت چپ ماکسیما طرح
شیشه آیینه سمت راست ماکسیما طرح
شیشه آیینه سمت چپ ماکسیما طرح
سپر جلو ماکسیما اصلی
سپر جلو ماکسیما طرح
زه روی سپر جلو ماکسیما طرح
چراغ جلو راست ماکسیما اصلی
چراغ جلو راست ماکسیما تایوان
چراغ جلو راست ماکسیما چینی
چراغ جلو چپ ماکسیما اصلی
چراغ جلو چپ ماکسیما تایوان
چراغ جلو چپ ماکسیما چینی
سقف کامل ماکسیما اصلی
شلگیر زیر موتور ماکسیما چپ
شلگیر زیر موتور ماکسیما راست
یاتاقان ثابت و متحرک STD ماکسیما اصلی
یاتاقان ثابت و متحرک STD ماکسیما NDC
سفت کن ماکسیما اصلی
شاتون ماکسیما اصلی
پیستون ماکسیما اصلی STD
پیستون ماکسیما اصلی 0/25
رینگ STD ماکسیما اصلی
رینگ 0/25 ماکسیما اصلی
کمک جلو چپ و راست ماکسیما اصلی
کمک جلو چپ و راست ماکسیما KYB
لنت جلو ماکسیما اصلی
لنت جلو ماکسیما ماندو کره
دینام ماکسیما اصلی
دینام ماکسیما طرح
استارت ماکسیما اصلی
استارت ماکسیما طرح
تسمه دینام ماکسیما اصلی
تسمه دینام ماکسیما طرح
صافی بنزین ماکسیما اصلی
صافی بنزین ماکسیما چینی
لنت عقب ماکسیما اصلی
لنت عقب ماکسیما طرح
فیلتر هوا اصلی
فیلتر هوا متفرقه
دیسک چرخ جلو ماکسیما اصلی
دیسک چرخ جلو ماکسیما چینی
گردگیر کمک جلو ماکسیما RBI
توپی سر کمک ماکسیما IR
گردگیر پلوس سمت گیربکس ماکسیما
گردگیر پلوس سمت چرخ ماکسیما
موجگیر جلو ماکسیما اصلی
موجگیر جلو ماکسیما CTR
قرقری فرمان ماکسیما اصلی
قرقری فرمان ماکسیما CTR
لاستیک چاکدار ماکسیما اصلی
جعبه فرمون ماکسیما
کمربند چپ ماکسیما
کمربند راست ماکسیما
ایربگ فرمان ماکسیما
ایربگ داشبورد ماکسیما
قاب وسط کنسول ماکسیما
_____________________
کمک جلو تیانا اصلی
کمک جلو تیانا KYB
خطر روی صندوق تیانا اصلی
خطر روی صندوق تیانا چینی
خطر روی گلگیر تیانا اصلی
خطر روی گلگیر تیانا چینی
درب صندوق تیانا اصلی
گلگیر جلو چپ تیانا اصلی
گلگیر جلو راست تیانا اصلی
گلگیر جلو چپ تیانا تایوان
گلگیر جلو راست تیانا تایوان
قاب پلاک عقب تیانا اصلی
سپر عقب تیانا اصلی
سپر عقب تیانا تایوان
سپر عقب تیانا چینی
زه روی سپر عقب تیانا ترک
زه لبه صندوق تیانا اصلی
درب باک تیانا اصلی
گلگیر عقب راست تیانا اصلی
گلگیر عقب چپ تیانا اصلی
قالپاق داخل رینگ تیانا اصلی
قالپاق داخل رینگ تیانا طرح
درب عقب راست تیانا اصلی
درب عقب راست تیانا متفرقه
درب عقب چپ تیانا اصلی
درب عقب چپ تیانا متفرقه
زه روی درب عقب چپ تیانا متفرقه
زه روی درب عقب چپ تیانا اصلی
زه روی درب عقب راست تیانا متفرقه
زه روی درب عقب راست تیانا اصلی
رکاب چپ تیانا اصلی
رکاب چپ تیانا متفرقه
رکاب راست تیانا اصلی
رکاب راست تیانا متفرقه
درب جلو راست تیانا اصلی
درب جلو راست تیانا متفرقه
درب جلو چپ تیانا اصلی
درب جلو چپ تیانا متفرقه
زه روی درب جلو چپ تیانا متفرقه
زه روی درب جلو چپ تیانا اصلی
زه روی درب جلو راست تیانا متفرقه
زه روی درب جلو راس

Mehdi Eghtedar, [02.09.16 15:10]
ت تیانا اصلی
درب موتور تیانا اصلی
درب موتور تیانا متفرقه
تبغه برف پاک کن تیانا اصلی
تیغه برف پاک کن تیانا متفرقه
گلگیر جلو راست تیانا اصلی
گلگیر جلو راست تیانا متفرقه
گلگیر جلو چپ تیانا اصلی
گلگیر جلو چپ تیانا متفرقه
راهنما روی گلگیر جلو راست تیانا طرح
راهنما روی گلگیر جلو چپ تیانا طرح
آیینه سمت راست تیانا اصلی کامل
آیینه سمت راست تیانا چینی کامل
آیینه سمت چپ تیانا اصلی کامل
آیینه سمت چپ تیانا چینی کامل
قاب آیینه سمت راست تیانا طرح
قاب آیینه سمت چپ تیانا طرح
شیشه آیینه سمت راست تیانا طرح
شیشه آیینه سمت چپ تیانا طرح
سپر جلو تیانا اصلی
سپر جلو تیانا طرح
زه روی سپر جلو تیانا طرح
چراغ جلو راست تیانا اصلی
چراغ جلو راست تیانا تایوان
چراغ جلو راست تیانا چینی
چراغ جلو چپ تیانا اصلی
چراغ جلو چپ تیانا تایوان
چراغ جلو چپ تیانا چینی
سقف کامل تیانا اصلی
شلگیر زیر موتور تیانا چپ
شلگیر زیر موتور تیانا راست
یاتاقان ثابت و متحرک STD تیانا اصلی
یاتاقان ثابت و متحرک STD تیانا NDC
سفت کن تیانا اصلی
شاتون تیانا اصلی
پیستون تیانا اصلی STD
پیستون تیانا اصلی 0/25
رینگ STD تیانا اصلی
رینگ 0/25 تیانا اصلی
کمک جلو چپ و راست تیانا اصلی
کمک جلو چپ و راست تیانا KYB
لنت جلو تیانا اصلی
لنت جلو تیانا ماندو کره
دینام تیانا اصلی
دینام تیانا طرح
استارت تیانا اصلی
استارت تیانا طرح
تسمه دینام تیانا اصلی
تسمه دینام تیانا طرح
صافی بنزین تیانا اصلی
صافی بنزین تیانا چینی
لنت عقب تیانا اصلی
لنت عقب تیانا طرح
فیلتر هوا اصلی
فیلتر هوا متفرقه
دیسک چرخ جلو تیانا اصلی
دیسک چرخ جلو تیانا چینی
گردگیر کمک جلو تیانا RBI
توپی سر کمک تیانا IR
گردگیر پلوس سمت گیربکس تیانا
گردگیر پلوس سمت چرخ تیانا
موجگیر جلو تیانا اصلی
موجگیر جلو تیانا CTR
قرقری فرمان تیانا اصلی
قرقری فرمان تیانا CTR
لاستیک چاکدار تیانا اصلی
جعبه فرمون تیانا
کمربند چپ تیانا
کمربند راست تیانا
ایربگ فرمان تیانا
ایربگ داشبورد تیانا
قاب وسط کنسول تیانا

مشخصات آگهی
نام : مــــــدرن پــــــارت
تلفن : 02133543104
استان : تهران
آدرس : چراغ برق خیابان ملت کوچه قدیم نوایی پاساژ الماس پلاک5
تاریخ آگهی : شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
پیام پلیس فتا:
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.


پیام سایت اسگو:
درج آگهی در سایت اسگو رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد.
با توجه به تعداد زیاد آگهی در اسگو ، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.
آگهی های گروه اتومبیل و زیر گروه قطعات خودرو