آگهی های گروه بازار کار و زیر گروه آماده به کار صفحه 1

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

2 روز پیش
انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
محمد رضا حشمتی
انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره تحلیل آماری پروژه-lisrel- spss

2 روز پیش
مشاوره تحلیل آماری پروژه-lisrel- spss
محمد رضا حشمتی
خدمات تخصصی مشاوره آماری و تحلیل اطلاعات آماری پایان نامه ها و پروژه های دانشگاهی و تحقیقات میدانی-گزارشات آمار و عملکرد سازمانها و شرکت ها آموزش و تدریس و مشاوره در انتخاب موضوع ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)

2 روز پیش
مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)
محمد رضا حشمتی
مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) •تحلیل رگرسیون •تحلیل واریانس •تحلیل عاملی •تحلیل مانوا •تحلیل پایایی •تحلیل ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ارشد

2 روز پیش
حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ارشد
محمد رضا حشمتی
حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و اطلاعات

2 روز پیش
انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و اطلاعات
محمد رضا حشمتی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات بازارایابی)

2 روز پیش
مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات بازارایابی)
محمد رضا حشمتی
مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش خانواده)

2 روز پیش
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش خانواده)
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی

2 روز پیش
انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی
محمد رضا حشمتی
انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری فرضیات تحقیق - مدلسازی معادلات ساختاری

2 روز پیش
تحلیل آماری فرضیات تحقیق - مدلسازی معادلات ساختاری
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری فرضیات تحقیق مدلسازی معادلات ساختاری مشاور آماری انجام کار spss تحلیل آماری پایان نامه آزمون فرضیات ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت

2 روز پیش
تحلیل آماری پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت
محمد رضا حشمتی
تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقات

2 روز پیش
انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقات
محمد رضا حشمتی
- انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تفسیر کامل نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SAS ، SPSS و Minitab و ... توسط کارشناس آمار با 8 ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت صنعتی

3 روز پیش
تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت صنعتی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی

3 روز پیش
انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی
محمد رضا حشمتی
انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل

3 روز پیش
آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل
محمد رضا حشمتی
آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت آموزشی

3 روز پیش
تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت آموزشی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

3 روز پیش
تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه روانشناسی ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

3 روز پیش
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

3 روز پیش
انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی
محمد رضا حشمتی
طراحی و تحلیل طرحها و پژوهش های آماری در رشته های مختلف انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تحلیل و تفسیر کامل نتایج با استفاده ازنرم ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با Spss

3 روز پیش
تحلیل آماری با Spss
محمد رضا حشمتی
انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS . برای پایان نامه ها ، پروژه ها و طرح های تحقیقاتی. کلیه رشته های انسانی و پزشکی کلیه ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره آماری در پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی

3 روز پیش
مشاوره آماری در پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی
محمد رضا حشمتی
با حداقل 11سال تجربه در آموزش و تجزیه و تحلیل آماری پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌ نامه ‌های دانشجویی در مقاطع مختلف ، مفتخریم که خدمات زیر را به سازمان‌ها ، ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی

3 روز پیش
مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی
محمد رضا حشمتی
مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی

3 روز پیش
مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی
محمد رضا حشمتی
مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریت بازاریابی ، مدیریت emba ، مدیریت صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با spss

3 روز پیش
انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با spss
محمد رضا حشمتی
انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با spss انجام تمامی محاسبات آماری به همراه رسم نمودار و وارد کردن اطلاعات در اسرع وقت ، با قیمت باور نکردنی و استفاده از نرم افزار spss (((دارای ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی عمومی

3 روز پیش
تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی عمومی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

3 روز پیش
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

3 روز پیش
انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محمد رضا حشمتی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی)

3 روز پیش
انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی)
محمد رضا حشمتی
مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) • تحلیل رگرسیون • تحلیل واریانس • تحلیل عاملی • تحلیل مانوا • تحلیل پایایی ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

مشاوره پایان نامه و مقاله علوم اجتماعی|کارشناسی ارشد علوم اجتماعی|پایان نامه علوم اجتماعی

3 روز پیش
مشاوره پایان نامه و مقاله علوم اجتماعی|کارشناسی ارشد علوم اجتماعی|پایان نامه علوم اجتماعی
محمد رضا حشمتی
مشاوره پایان نامه و مقاله علوم اجتماعی|کارشناسی ارشد علوم اجتماعی|پایان نامه علوم اجتماعی · انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی · انجام پایان نامه مطالعات ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با spss-lisrel-amos-pls

3 روز پیش
قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با spss-lisrel-amos-pls
محمد رضا حشمتی
قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی

3 روز پیش
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی
محمد رضا حشمتی
تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09194042317
ادامه مطلب

آگهی‌های ویژه : بازار کار