مدرن پارت

7 ماه پیش
مدرن پارت
مــــــدرن پــــــارت
02133543104
تهران
شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
تهیه و توزیع قطعات اصلی ماکسیما تیانا مورانو
Mehdi Eghtedar, [02.09.16 15:10]
کمک جلو ماکسیما اصلی
کمک جلو ماکسیما KYB
خطر روی صندوق ماکسیما اصلی
خطر روی صندوق ماکسیما چینی
خطر روی گلگیر ماکسیما اصلی
خطر روی گلگیر ماکسیما چینی
درب صندوق ماکسیما اصلی
گلگیر جلو چپ ماکسیما اصلی
گلگیر جلو راست ماکسیما اصلی
گلگیر جلو چپ ماکسیما تایوان
گلگیر جلو راست ماکسیما تایوان
قاب پلاک عقب ماکسیما اصلی
سپر عقب ماکسیما اصلی
سپر عقب ماکسیما تایوان
سپر عقب ماکسیما چینی
زه روی سپر عقب ماکسیما ترک
زه لبه صندوق ماکسیما اصلی
درب باک ماکسیما اصلی
گلگیر عقب راست ماکسیما اصلی
گلگیر عقب چپ ماکسیما اصلی
قالپاق داخل رینگ ماکسیما اصلی
قالپاق داخل رینگ ماکسیما طرح
درب عقب راست ماکسیما اصلی
درب عقب راست ماکسیما متفرقه
درب عقب چپ ماکسیما اصلی
درب عقب چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب عقب چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب عقب چپ ماکسیما اصلی
زه روی درب عقب راست ماکسیما متفرقه
زه روی درب عقب راست ماکسیما اصلی
رکاب چپ ماکسیما اصلی
رکاب چپ ماکسیما متفرقه
رکاب راست ماکسیما اصلی
رکاب راست ماکسیما متفرقه
درب جلو راست ماکسیما اصلی
درب جلو راست ماکسیما متفرقه
درب جلو چپ ماکسیما اصلی
درب جلو چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب جلو چپ ماکسیما متفرقه
زه روی درب جلو چپ ماکسیما اصلی
زه روی درب جلو راست ماکسیما متفرقه
زه روی درب جلو راست ماکسیما اصلی
درب موتور ماکسیما اصلی
درب موتور ماکسیما متفرقه
تبغه برف پاک کن ماکسیما اصلی
تیغه برف پاک کن ماکسیما متفرقه
گلگیر جلو راست ماکسیما اصلی
گلگیر جلو راست ماکسیما متفرقه
گلگیر جلو چپ ماکسیما اصلی
گلگیر جلو چپ ماکسیما متفرقه
راهنما روی گلگیر جلو راست ماکسیما طرح
راهنما روی گلگیر جلو چپ ماکسیما طرح
آیینه سمت راست ماکسیما اصلی کامل
آیینه سمت راست ماکسیما چینی کامل
آیینه سمت چپ ماکسیما اصلی کامل
آیینه سمت چپ ماکسیما چینی کامل
قاب آیینه سمت راست ماکسیما طرح
قاب آیینه سمت چپ ماکسیما طرح
شیشه آیینه سمت راست ماکسیما طرح
شیشه آیینه سمت چپ ماکسیما طرح
سپر جلو ماکسیما اصلی
سپر جلو ماکسیما طرح
زه روی سپر جلو ماکسیما طرح
چراغ جلو راست ماکسیما اصلی
چراغ جلو راست ماکسیما تایوان
چراغ جلو راست ماکسیما چینی
چراغ جلو چپ ماکسیما اصلی
چراغ جلو چپ ماکسیما تایوان
چراغ جلو چپ ماکسیما چینی
سقف کامل ماکسیما اصلی
شلگیر زیر موتور ماکسیما چپ
شلگیر زیر موتور ماکسیما راست
یاتاقان ثابت و متحرک STD ماکسیما اصلی
یاتاقان ثابت و متحرک STD ماکسیما NDC
سفت کن ماکسیما اصلی
شاتون ماکسیما اصلی
پیستون ماکسیما اصلی STD
پیستون ماکسیما اصلی 0/25
رینگ STD ماکسیما اصلی
رینگ 0/25 ماکسیما اصلی
کمک جلو چپ و راست ماکسیما اصلی
کمک جلو چپ و راست ماکسیما KYB
لنت جلو ماکسیما اصلی
لنت جلو ماکسیما ماندو کره
دینام ماکسیما اصلی
دینام ماکسیما طرح
استارت ماکسیما اصلی
استارت ماکسیما طرح
تسمه دینام ماکسیما اصلی
تسمه دینام ماکسیما طرح
صافی بنزین ماکسیما اصلی
صافی بنزین ماکسیما چینی
لنت عقب ماکسیما اصلی
لنت عقب ماکسیما طرح
فیلتر هوا اصلی
فیلتر هوا متفرقه
دیسک چرخ جلو ماکسیما اصلی
دیسک چرخ جلو ماکسیما چینی
گردگیر کمک جلو ماکسیما RBI
توپی سر کمک ماکسیما IR
گردگیر پلوس سمت گیربکس ماکسیما
گردگیر پلوس سمت چرخ ماکسیما
موجگیر جلو ماکسیما اصلی
موجگیر جلو ماکسیما CTR
قرقری فرمان ماکسیما اصلی
قرقری فرمان ماکسیما CTR
لاستیک چاکدار ماکسیما اصلی
جعبه فرمون ماکسیما
کمربند چپ ماکسیما
کمربند راست ماکسیما
ایربگ فرمان ماکسیما
ایربگ داشبورد ماکسیما
قاب وسط کنسول ماکسیما
_____________________
کمک جلو تیانا اصلی
کمک جلو تیانا KYB
خطر روی صندوق تیانا اصلی
خطر روی صندوق تیانا چینی
خطر روی گلگیر تیانا اصلی
خطر روی گلگیر تیانا چینی
درب صندوق تیانا اصلی
گلگیر جلو چپ تیانا اصلی
گلگیر جلو راست تیانا اصلی
گلگیر جلو چپ تیانا تایوان
گلگیر جلو راست تیانا تایوان
قاب پلاک عقب تیانا اصلی
سپر عقب تیانا اصلی
سپر عقب تیانا تایوان
سپر عقب تیانا چینی
زه روی سپر عقب تیانا ترک
زه لبه صندوق تیانا اصلی
درب باک تیانا اصلی
گلگیر عقب راست تیانا اصلی
گلگیر عقب چپ تیانا اصلی
قالپاق داخل رینگ تیانا اصلی
قالپاق داخل رینگ تیانا طرح
درب عقب راست تیانا اصلی
درب عقب راست تیانا متفرقه
درب عقب چپ تیانا اصلی
درب عقب چپ تیانا متفرقه
زه روی درب عقب چپ تیانا متفرقه
زه روی درب عقب چپ تیانا اصلی
زه روی درب عقب راست تیانا متفرقه
زه روی درب عقب راست تیانا اصلی
رکاب چپ تیانا اصلی
رکاب چپ تیانا متفرقه
رکاب راست تیانا اصلی
رکاب راست تیانا متفرقه
درب جلو راست تیانا اصلی
درب جلو راست تیانا متفرقه
درب جلو چپ تیانا اصلی
درب جلو چپ تیانا متفرقه
زه روی درب جلو چپ تیانا متفرقه
زه روی درب جلو چپ تیانا اصلی
زه روی درب جلو راست تیانا متفرقه
زه روی درب جلو راس

Mehdi Eghtedar, [02.09.16 15:10]
ت تیانا اصلی
درب موتور تیانا اصلی
درب موتور تیانا متفرقه
تبغه برف پاک کن تیانا اصلی
تیغه برف پاک کن تیانا متفرقه
گلگیر جلو راست تیانا اصلی
گلگیر جلو راست تیانا متفرقه
گلگیر جلو چپ تیانا اصلی
گلگیر جلو چپ تیانا متفرقه
راهنما روی گلگیر جلو راست تیانا طرح
راهنما روی گلگیر جلو چپ تیانا طرح
آیینه سمت راست تیانا اصلی کامل
آیینه سمت راست تیانا چینی کامل
آیینه سمت چپ تیانا اصلی کامل
آیینه سمت چپ تیانا چینی کامل
قاب آیینه سمت راست تیانا طرح
قاب آیینه سمت چپ تیانا طرح
شیشه آیینه سمت راست تیانا طرح
شیشه آیینه سمت چپ تیانا طرح
سپر جلو تیانا اصلی
سپر جلو تیانا طرح
زه روی سپر جلو تیانا طرح
چراغ جلو راست تیانا اصلی
چراغ جلو راست تیانا تایوان
چراغ جلو راست تیانا چینی
چراغ جلو چپ تیانا اصلی
چراغ جلو چپ تیانا تایوان
چراغ جلو چپ تیانا چینی
سقف کامل تیانا اصلی
شلگیر زیر موتور تیانا چپ
شلگیر زیر موتور تیانا راست
یاتاقان ثابت و متحرک STD تیانا اصلی
یاتاقان ثابت و متحرک STD تیانا NDC
سفت کن تیانا اصلی
شاتون تیانا اصلی
پیستون تیانا اصلی STD
پیستون تیانا اصلی 0/25
رینگ STD تیانا اصلی
رینگ 0/25 تیانا اصلی
کمک جلو چپ و راست تیانا اصلی
کمک جلو چپ و راست تیانا KYB
لنت جلو تیانا اصلی
لنت جلو تیانا ماندو کره
دینام تیانا اصلی
دینام تیانا طرح
استارت تیانا اصلی
استارت تیانا طرح
تسمه دینام تیانا اصلی
تسمه دینام تیانا طرح
صافی بنزین تیانا اصلی
صافی بنزین تیانا چینی
لنت عقب تیانا اصلی
لنت عقب تیانا طرح
فیلتر هوا اصلی
فیلتر هوا متفرقه
دیسک چرخ جلو تیانا اصلی
دیسک چرخ جلو تیانا چینی
گردگیر کمک جلو تیانا RBI
توپی سر کمک تیانا IR
گردگیر پلوس سمت گیربکس تیانا
گردگیر پلوس سمت چرخ تیانا
موجگیر جلو تیانا اصلی
موجگیر جلو تیانا CTR
قرقری فرمان تیانا اصلی
قرقری فرمان تیانا CTR
لاستیک چاکدار تیانا اصلی
جعبه فرمون تیانا
کمربند چپ تیانا
کمربند راست تیانا
ایربگ فرمان تیانا
ایربگ داشبورد تیانا
قاب وسط کنسول تیانا
مشخصات آگهی
نام : مــــــدرن پــــــارت
تلفن : 02133543104
استان : تهران
آدرس : چراغ برق خیابان ملت کوچه قدیم نوایی پاساژ الماس پلاک5
تاریخ آگهی : شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
پیام پلیس فتا:
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.


پیام سایت اسگو:
درج آگهی در سایت اسگو رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد.
با توجه به تعداد زیاد آگهی در اسگو ، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.

کی کیا پارت

کی کیا پارت
کی کیا پارت
واردات وعرضه مستقیم لوازم اصلی هیوندا وکیا در سراسر ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09123224483 - 09111536016
ادامه مطلب

آسا پارت مرجع تامین قطعات یدکی فابریک نیسان و مزدا

آسا پارت مرجع تامین قطعات یدکی فابریک نیسان و مزدا
آسا پارت
ارسال قطعات فابریک انواع خودروهای مزدا و نیسان به تمام نقاط کشور مزدا 6 ، مزدا 3 ، مزدا نیو ، مزدا 323 ، نیسان جوک ، نیسان ایکس تریل ، ماکسیما و ... . تحویل قطعات در ایران و ...
موقعیت : گیلان
تلفن : 09177640409 – 09173649131
ادامه مطلب

پخش محصولات پارت الکتریک

پخش محصولات پارت الکتریک
kamali
کلیه محصولات شرکت پارت الکتریک با تخفیف ویژه ( زیر قیمت لیست شرکت) توزیع می گردد دوشاخه صنعتی ِ 3 راهی کله گاوی ِ انواع سیم سیار ِ محافظ الکترونیک مخصوص یخچال تلویزیون کامپیوتر و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09121173848
ادامه مطلب

فروش تعمیر نازل سی ان جی

فروش تعمیر نازل سی ان جی
خسروی
افتخار ما سابقه درخشان در زمینه سی ان جی در سراسر کشور 02144548916داخلی 101 اکبری فروش انواع نازل تیکا 16 تیکا 4 برک اوی وه شلنگ ...
موقعیت : تهران
تلفن : 02144524811
ادامه مطلب

فروش پارت لیست نرم افزار eplan

فروش پارت لیست نرم افزار eplan
چاوش خاطری
این پارت لیست شامل 1145 ادوات الکتریکی شرکت ETI می باشد که در نرم افزار Eplan کاربرد دارد. و مناسب طراحان تابلو برق می باشد. پارت لیست شرکت های دیگر در حال تکمیل شدن است تماس از 8 ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09127386877
ادامه مطلب

فروشگاه پژمان عاملیت فروش قطعات یدکی هیوندای

فروشگاه پژمان عاملیت فروش قطعات یدکی هیوندای
علی اقدم
خرید آسان لوازم یدکی هیوندای (سوناتا ، اکسنت ، النترا ، گرنجور/ آزرا ، سانتافه ، توسان ، جنسیس ، کوپه ، ix35 ، ix55 / وراکروز ، i20 ، i30 ، i40 و ...) خرید آسان لوازم یدکی کیا ...
موقعیت : تهران
تلفن : 026 34643369 - 026 34643074
ادامه مطلب

فروش پارت جدید نشاسته

فروش پارت جدید نشاسته
شرکت بازرگانی پویاکابک
فروش انواع نشاسته تاپیوکا-کاتیونیک تاپیوکا-صنعتی تاپیوکا- لبنیات تاپیوکا- پرژلاتینه- اصلاح شده- فوق اصلاح شده-اکسید تاپیوکا- نشاسته اکسید شده و نشاسته ضد آب کردن کارتن و مقوا و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 88704360
ادامه مطلب

فروش لامپ مگنترون ماکروویو؛سولاردام

فروش لامپ مگنترون ماکروویو؛سولاردام
تهران تکنو سرویس
تهران تکنو سرویس فروش قطعات ماکرویوو؛سولاردام آون sales Magnetron microwave واردات انواع لامپ های مگنترون اصلی فروش لامپ مگنترون؛فروش های ولتاژ ماکروویو؛فروش رله؛فروش خازن؛فروش ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09358984347 - 09123933018
ادامه مطلب

تعمیر و سرویس و فروش قطعات خشکن گازی متیگ جنرال

تعمیر و سرویس و فروش قطعات خشکن گازی متیگ جنرال
رویال پارت سرویس
روپال پارت سرویس تهران HomeClothes Dryer Repair Industrial clothes dryers Repair تعمیر تخصصی خشکن گازی و خشکن برقی خانگی,صنعتی تعمیرلباس خشک کن با انواع مارک تعمیر لباس خشک کن ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09396505727
ادامه مطلب

گروه صنعتی پارت

گروه صنعتی پارت
اقای قاسمی
گروه صنعتی پارت تولید کننده کانتر گرم ، تولید کننده کانتر سرد ، تولید کننده خط سلف سرویس ، تولید کننده بوفه کش ، تولید کننده یخچال صنعتی ، تولید کننده تاپینگ ، تولید کننده شوت سیب ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09121399541
ادامه مطلب

گروه صنعتی پارت

گروه صنعتی پارت
اقای قاسمی
گروه صنعتی پارت تولید کننده کانتر گرم ، تولید کننده کانتر سرد ، تولید کننده خط سلف سرویس ، تولید کننده بوفه کش ، تولید کننده یخچال صنعتی ، تولید کننده تاپینگ ، تولید کننده شوت سیب ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09121399541 - 65607395
ادامه مطلب

پارت کراس لوازم یدکی انواع کراس وتریل ژاپنی

پارت کراس لوازم یدکی انواع کراس وتریل ژاپنی
Part cross
اولین فروشگاه کلیه قطعات یدکی اورجینال موتورهای کراس و تریل یاماها هوندا کاواساکی سوزوکی در ایران 09153097753 و 09150090036 بامدیریت شاهرخ ...
موقعیت : خراسان رضوی
تلفن : 09153097753
ادامه مطلب

لوازم پژو و پراید

لوازم پژو و پراید
فروشگاه سلیمی
فروشگاه سلیمی کلیه لوازم پژو و پراید -نماینده مستقیم دینا پارت -نماینده مستقیم HPC,FRANTEC -نماینده انحصاری کابل امجد و ICC کلیه قطعات پژو و پراید بصورت دست اول و بهترین قیمت و ...
موقعیت : تهران
تلفن : 33940394
ادامه مطلب

فروشگاه ام وی ام پارت

فروشگاه ام وی ام پارت
فروشگاه ام وی ام پارت
فروش قطعات یدکی اصلی محصولات مدیران خودرو قطعات 100% اصلی میباشد ارسال به تمام نقاط کشور تلفن تماس: 09129235305 - 021.55282251 ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09129235305 - 02155282251
ادامه مطلب

فروش سینی بشقاب پیرکس ماکروویو

فروش سینی بشقاب پیرکس ماکروویو
رویال پارت سرویس
رویال پارت سرویس تهران فروش انواع سینی پیرکس ماکروویو در سایز بندی نمایندگی فروش محصولات پیرکس کره ویژه ماکروویو درایران Microwave Turntable Plate فروش سینی پیرکس ماکروویو سامسونگ ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09396505727
ادامه مطلب

فروش پی ال سی PLC دلتا

فروش پی ال سی PLC دلتا
حمید شیخ احمدی
پی ال سی چیست پی ال سی درلغت به معنی کنترل کننده هوشمند قابل برنامه ریزی میباشد .در صنعت هر برند سازنده یک برنامه خاص برای پی ال سی های خود طراحی کرده وبه بازار ارایه میدهد که ...
موقعیت : تهران
تلفن : 021 - 33959756 - 33959034
ادامه مطلب

مین برد RD6442 دستگاه لیزر

مین برد RD6442 دستگاه لیزر
حمید شیخ احمدی
فروش مادربرد کنترل 6442 دستگاه لیزر مارک RDL شرکت مهندسی بازرگانی سی ان سی پارت بزرگترین مرکز فروش لوازم انواع ماشین آلات CNC مشخصات کنترلر ( مادربرد ) دیجیتال ار دی ال دستگاه ...
موقعیت : تهران
تلفن : 021 - 33959756 - 33959034
ادامه مطلب

فروش اسپیندل موتور آب خنک

فروش اسپیندل موتور آب خنک
حمید شیخ احمدی
نمایندگی فروش اسپیندل آب خنک ارائه انواع اسپیندل های آب در گردش (آب خنک) در توان های 1.5kw - 2.2kw - 3kw - 4kw - 5.5kw و با دورهای 24000Rpm - 42000Rpm - 60000Rpm برای استفاده در ...
موقعیت : تهران
تلفن : 33959034 - - 33959756
ادامه مطلب

پارت سازه ایرانیان(پارت دیزاین)

پارت سازه ایرانیان(پارت دیزاین)
ریحانه جعفری
شرکت فنی و مهندسی پارت سازه ایرانیان مشاوره،طراحی،نظارت و اجرای دکوراسیون داخلی (مسکونی،اداری،تجاری،ویلایی) بازسازی بناهای قدیمی با ارائه طرح 3 بعدی(تری دی مکس) و اتود دستی(اسکیس ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09121904842
ادامه مطلب

خریدار و فروشنده حواله دی اتیلن گلایکول deg

خریدار و فروشنده حواله دی اتیلن گلایکول deg
ELSAPA
دی اتیلن گلایکول، di ethylene glycol، دی اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلایکول deg اتیلن گلایکول، اتیلن گلیکول، اتیلن گلایکول پتروشیمی ، اتیلن گلیکول پتروشیمی دی اتیلن گلایکول پتروشیمی ...
موقعیت : فارس
تلفن : 07136257570 - 1
ادامه مطلب

نیازمند طراح سایت با جوملا پارت تایم

نیازمند طراح سایت با جوملا پارت تایم
علی دهقان
به دو نفر آشنا به طراحی سایت با جوملا جهت همکاری پاره وقت نیازمندیم مکان : ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09122433685
ادامه مطلب

پیچ و مهره | فروش پیچ و مهره | تولید پیچ و مهره | سوپر پارت

پیچ و مهره | فروش پیچ و مهره | تولید پیچ و مهره | سوپر پارت
سوپر پارت
فروش و تولید پیچ و مهره های شش گوش با کلاسهای مقاومتی ( 5.6 , 8.8 , 10.9 ) پیچ و مهره و واشر با مقاومت کششی بالا مخصوص سازه های فلزی HV-10.9 فروش پیچ و مهره استیل ، پیچ و مهره ...
موقعیت : تهران
تلفن : 02155406944
ادامه مطلب

رگلاتور کمپرسور

رگلاتور کمپرسور
اکبر پاسبان
اراِئه و پخش انواع لوازم و تجهیزات کمپرسورهای دیزلی و برقی تعمیر و نگهداری کمپرسور اجاره - خرید و فروش انواع ...
موقعیت : تهران
تلفن : 09123179839
ادامه مطلب

کیمیاهنامه پارت

کیمیاهنامه پارت
کیمیاهنامه پارت
اعتبارما اعتماد شماست شرکت کیمیاهنامه پارت جهت تامین احتیاجات فنی وهمچنین ساخت قطعات مورد نیازبا قیمت مناسب وکیفیت برتر معرفی : شرکت کیمیاهنامه پارت با شماره ثبت 47895 مدیران شرکت ...
موقعیت : خراسان رضوی
تلفن : 09152383211
ادامه مطلب

فروشگاه تکنو پارت

فروشگاه تکنو پارت
قنادی اف- محمدی
بهترین قیمت ها را از ما بخواهید فروشنده قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی و معادن بدون واسطه در کل کشور و استان اصفهان با سابقه ای بیش از چهل ساز در فروشندگی فروشنده قطعات یدکی انواع ...
موقعیت : اصفهان
تلفن : تلفن : 37887766 - 031و 37887474 - 031تلف
ادامه مطلب

شرکت پارت هونیاک(نیک رشد)تولید کننده کودهای کشاورزی

شرکت پارت هونیاک(نیک رشد)تولید کننده کودهای کشاورزی
شرکت پارت هونیاک
تولید کننده: کود کشاورزی سوپرکمپلکس بارا کودکشاورزی سوپرکمپلکس مرکب کودکامل ماکرو کود نیتروفس کودسوپرپتاسیم پنج سولفاته کودپتاسیم پنج سولفاته پتاسیم منیزیوم کود20-20-20 کود ...
موقعیت : تهران
تلفن : 22920551 - 3
ادامه مطلب

فروشنده انواع ریل و واگن برای دستگاه CNC

فروشنده انواع ریل و واگن برای دستگاه CNC
حمید شیخ احمدی
نمایندگی رسمی واردارت و فروش انواع ریل - واگن - پیچ بالسکرو و مهره دستگاه های CNC مارک HIWIN فروش ریل سی ان سی فروش پیچ بالسکرو سی ان سی فروش لوازم سی ان سی تعمیرات CNC واردات ...
موقعیت : تهران
تلفن : 021 - 33959034 - 33959756
ادامه مطلب

نمایندگی دلتا DELTA

نمایندگی دلتا DELTA
حمید شیخ احمدی
1-نمایندگی محصولات اتوماسیون صنعتی Delta 2-نمایندگی سرو موتورهای MECAPION , ESTUN , King Servo... 3-نمایندگی گیربکس های سیاره ای Apex , Liming , VGM 4-ارائه کنترلر های CNC از 2 تا ...
موقعیت : تهران
تلفن : 021 - 33959034 - 33959756
ادامه مطلب

تعمیر کمپرسور bauer

تعمیر کمپرسور bauer
part atlas
تعمیر کمپرسور باور به اطلاع میرساند تعمیر کمپرسور باور bauerبا بهترین کادر تخصصی 02144548916داخلی 101 02144524811 ...
موقعیت : تهران
تلفن : 02144524811
ادامه مطلب

آگهی‌های ویژه : اتومبیل : قطعات خودرو